[เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ]
หน้าหลัก

 
   

 

  Facebook 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย human papillomavirus (HPV) DNA
เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การติดเชื้อ HPV มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ความรู้ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

การตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นหรือไม่?
การตรวจสุขภาพประจำปี เรื่องดีหรือเรื่องร้าย เมื่อมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทำให้เกิดความสงสัยกันว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ที่มีการส่งเสริมกันมาตลอด โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลมีการออกเป็น package ต่างๆ เพื่อให้ตรวจ ควรตรวจหรือไม่?

10 คำถามเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงควรรู้
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์

การตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แบบนิ้วสัมผัส Triple Touch
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 268/1 ถนน พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-202-6800, 02-202-6888
© 2015 All rights reserved. v.1.0.0.0